Fågeltorn och Informationslokal, Store Mosse Nationalpark, Värnamo   Naturum Stendörren, Stendörrens naturreservat, Nyköping   Villa Holmström, Gräsö   Nationalparkernas hus, Tyresta Nationalpark, Haninge       Entrébyggnader Skuleskogens Nationalpark   Flygeltillbyggnad på Huddingevilla